Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR Mekanisk dimensionering. Beräkningsgrunder - K 32:10

Publicerad:

Huvudinnehåll

EBR Mekanisk dimensionering. Beräkningsgrunder - K 32.

De standarder som tillämpats i kursen Mekanisk dimensionering har nu ersatts av Europastandard
SS-EN 50423 Elektriska friledningar över 1 kV (AC) och upp till och med 45 kV (AC).
Fastställd 2006-02-27

Europastandarden EN 50423:2005 består av tre delar:
- EN 50423-1, som innehåller avsnitt gemensamma för hela CENELEC.
- EN 50423-2, som är en innehållsförteckning till del 3, och
- EN 50423-3, som innehåller nationella normativa bilagor, vilka ger de fordringar som respektive land gäller utöver eller istället för fordringarna i motsvarande avsnitt i del 1.

Följande standards som ersatts upphör att gälla 2007-10-01.
SS 421 07 10 Isolation för elektriska friledningar för starkström.
SS 436 01 01 Definitioner och beräkningsgrunder.
SS 436 01 02 Ledare.
SS 436 01 03 Isolatorer med tillbehör.
SS 436 01 04 Stolpar.
SS 436 01 05 Fundament och undergrund.
SS 436 01 06 Brottsäker ledning med konstruktionsspänning högre än 1 kV samt korsning utförd med brottsäker ledning.

I föreliggande publikation har från ovanstående standards sammanställts erforderliga beräkningsgrunder för de beräkningar och exempel som ingår i kursen Mekanisk dimensionering.

EBR-nummer: K32:10

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.