Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Utbildningsplan. Besiktning / inspektion / dokumentation med hkp. Bilaga 2 - U 303D2:10

Publicerad:

Huvudinnehåll

Utbildningsplan för besiktningsmän - Besiktning av kraftledningar från luften. Bilaga 2.

Innehållet beskriver den utbildning som erfordras för att kunna utföra besiktningar från luften.

Dokumentet ersätter motsvarande från 1999. Revideringen är föranledd av höjda krav på utförande och utbildning i ett gemensamt system för hur man bedriver besiktningsverksamhet vid användning av helikopter.


Format: Häfte, 2010
Sidor: 6

EBR-nummer: U303D2:10

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.