Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar - MIKRO

Publicerad:

Huvudinnehåll

Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar - MIKRO - pdf fil.

Allt fler privatpersoner och lantbrukare producerar sin egen el i små anläggningar, så kallad mikroproduktion. Gemensamt för dessa anläggningar är att de ansluts inom kundens elanläggning men trots det måste nätägaren skaffa sig ett underlag för beslut om vilka förstärkningsåtgärder som krävs för att upprätthålla en fullgod service till samtliga nätkunder. Handledningen gäller för nyanslutning av alla typer av produktionsanläggningar med maxeffekten 43,5 kW till en 230/400 V konsumtionsanläggning på max 63 A.

Format: PDF-fil, 2014

Sidor: 47