Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Elavbrottskostnader 2003

Publicerad:

Huvudinnehåll

Uppdatering utförd år 2003 av rapporten Avbrottskostnader för elkunderfrån 1994.

De framräknade elavbrottskostnaderna är främst avsedda att användas som underlag för eldistributörernas nätplanering samt leveranskvalitetsbedömningar.

Format: PDF-fil, 2004
Sidor: 44