Rubrik och ingress till innehållet på sidan

F:102 Fjärrkylecentralen - Utförande och installation

Publicerad:

Huvudinnehåll

F:102 Fjärrkylecentralen - Utförande och installation. Lokala anvisningar finns hos respektive leverantör. De lokala anvisningarna som finns i F:102 är inte aktuella, uppdatering sker under slutet av 2016 till början av 2017.

Denna tekniska bestämmelse för fjärrkylcentraler är en gemensam bestämmelse för svenska fjärrkylbranschen. Här beskrivs hur en byggnad anpassas till ett fjärrkylsystem och vilka krav som gäller för fjärrkylcentraler avseende dimensionering, utförande, installation, drift och underhåll. Bestämmelsen är en bilaga till det avtal som upprättas mellan fastighetsägare och fjärrkylleverantör.

För att en fjärrkylcentral ska fungera på bästa sätt krävs att byggnadens kylinstallationer anpassas efter anvisningarna i denna bestämmelse. Fjärrkylcentralen ska i sitt utförande och komponentval uppfylla de krav, som ställs på funktion och leveranssäkerhet, som fjärrkylleverantör och myndigheter ställer.

De temperaturer och tryck som redovisas för fjärrkylsystemet i denna bestämmelse kan för de enskilda fjärrkylföretagen avvika från värden, som här redovisas. Det kan bero på hur fjärrkyla produceras och distribueras. Dessa uppgifter framgår av bilaga 1 "Fjärrkylleverantörens lokala anvisningar" och används vid dimensionering av fjärrkylcentralen.

F:102 är ett dokument avsett att ingå i förfrågningsunderlag vid upphandling av fjärrkylcentraler och därtill hörande entreprenader.

F:102 vänder sig till:

  • de som äger, har hand om drift och förvaltning av byggnad eller anläggning.
  • de som tillverkar, projekterar, upphandlar och installerar fjärrkylcentraler.

Lokala anvisningar finns hos repektive leverantör de lokala anvisningarna som finns i F:102 är inte aktuella, uppdaterning sker under slutet av 2016 till början av 2017.

År/datum: 2012

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.