Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Nyttan med tekniska bestämmelser

Publicerad:

Huvudinnehåll

Nyttan med tekniska bestämmelser. Tekniska bestämmelser, standarder, normer och rekommendationer av olika slag har kommit att få ett allt större inflytande. Rapporten belyser vilken betydelse bestämmelserna egentligen har, dvs hur fungerar de, och vad gör de för nytta?

Artikelnummer: 06-13
År/datum: 2006

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.