Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Värmerapporten 2016

Publicerad:

Huvudinnehåll

Värmerapporten 2016 vill ge dig en bild av uppvärmningens och framför allt fjärrvärmens roll i energisystemet och i samhället.

Här berättar vi om utvecklingen som pågår och ger en glimt av vilken betydelse fjärrvärmen kan ha i fortsättningen - i Sverige och i Europa.

I Värmerapporten 2016 kan du bland annat läsa om:

- Fjärrvärme är återvinning

- En tillgång för planeten

- Omställning pågår

- Lönsamt att energieffektivisera fjärrvärmehus

- Nu formas framtiden

- Helhetssyn på energisystemet

Minst antal exemplar som går att beställa är 6 st. Rapporten är gratis endast porto/fraktavgift tillkommer.

Artikelnummer: 7001001
År: 2016
Utgår 2018-12-31