Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Allmänna avtalsvillkor 2012 (rev) på engelska, NÄT

Huvudinnehåll

NÄT 2012 K (rev), N (rev) och H (rev) på engelska.

Filerna innehåller allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K (rev), N (rev) och H (rev).

Priset bestäms efter antalet nätkunder.

Medlem

Upp till 20.000 kunder - 5.000 kr
20.001-50.000 kunder - 6.000 kr
50.001-100.000 kunder - 7.000 kr
Över 100.001 kunder - 9.500 kr

Villkoren säljs som filer i wordformat och får användas fritt efter köp.