Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Allmänna avtalsvillkor, EL 2012 (rev) med kommentarer

Huvudinnehåll

Kommentarerna till avtalsvillkoren ger ytterligare information om resonemanget vid framtagandet av villkoren samt exempel på tillämpningar.

Villkoren säljs som filer i wordformat och får användas internt på medlemsföretagen. De får publiceras på det interna intranätet men bör inte läggas på någon publik webbplats.

Villkorstexten framgår i fet stil och kommentarerna återges i kursiv stil.

Filerna innehåller allmänna avtalsvillkoren med kommentarer EL 2012 K (rev), EL 2012 N (rev) samt särskilda villkor konsument och särskilda villkor näringsidkare.

Priset bestäms efter företagets omsättning i GWh.

Medlem

Upp till 500 GWh - 3.500 kr

501 - 10.000 GWh - 4.500 kr

Över 10.001 GWh - 14.000 kr

Lämna uppgift om omsättning i GWh i beställningsformuläret nedan.

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret.

Fyll i uppgifterna och klicka sedan på "skicka". De fält som är markerade med stjärna (*) är obligatoriska.

Medlem i Energiföretagen Sverige


Faktureringsadress om annan än ovan