Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Allmänna avtalsvillkor, EL 2012 (rev) med kommentarer

Publicerad:

Huvudinnehåll

Kommentarerna till avtalsvillkoren ger ytterligare information om resonemanget vid framtagandet av villkoren samt exempel på tillämpningar.

Villkoren säljs som filer i wordformat och får användas internt på medlemsföretagen. De får publiceras på det interna intranätet men bör inte läggas på någon publik webbplats.

Villkorstexten framgår i fet stil och kommentarerna återges i kursiv stil.

Filerna innehåller allmänna avtalsvillkoren med kommentarer EL 2012 K (rev), EL 2012 N (rev) samt särskilda villkor konsument och särskilda villkor näringsidkare.

Priset bestäms efter företagets omsättning i GWh.

OBS! Beställ via forumläret längst ner på sidan och inte "Köp-knappen".

Medlem

Upp till 500 GWh - 3.500 kr

501 - 10.000 GWh - 4.500 kr

Över 10.001 GWh - 14.000 kr

Lämna uppgift om omsättning i GWh i beställningsformuläret nedan.

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret.

Fyll i uppgifterna och klicka sedan på "skicka". De fält som är markerade med stjärna (*) är obligatoriska.

Medlem i Energiföretagen Sverige


Faktureringsadress om annan än ovan