Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Allmänna avtalsvillkor, NÄT 2012 (rev) med kommentarer

Huvudinnehåll

Kommentarerna till avtalsvillkoren ger ytterligare information om resonemanget vid framtagandet av villkoren samt exempel på tillämpningar.

Villkoren säljs som filer i wordformat och får användas internt på medlemsföretagen. De får publiceras på det interna intranätet men bör inte läggas på någon publik webb-plats.

Villkorstexten framgår i fet stil och kommentarerna återges i kursiv stil.

Filerna innehåller allmänna avtalsvillkoren 2012 med kommentarer NÄT 2012 K (rev), N (rev) och H (rev).

Priset bestäms efter antalet nätkunder.

Medlem

Upp till 20.000 kunder - 3.500 kr

20.001-50.000 kunder - 4.500 kr

50.001-100.000 kunder - 5.500 kr

Över 100.001 kunder - 16.000 kr

Lämna uppgift om antal nätkunder i beställningsformuläret nedan.

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret.

Fyll i uppgifterna och klicka sedan på "skicka". De fält som är markerade med stjärna (*) är obligatoriska.

Medlem i Energiföretagen Sverige


Faktureringsadress om annan än ovan