Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EL 2012 K (rev) - Allmänna avtalsvillkor

Publicerad:

Huvudinnehåll

Avser försäljning av el till konsument.

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument.

Av protokollet från förhandlingarna med Konsumentverket framgår bland annat att Energiföretagen Sverige åtar sig att verka för att de reviderade avtalsvillkoren ska börja tillämpas från och med den 1 juli 2015. Kunderna ska underrättas två månader i förväg om ändringarna.

Format: Fickfolder, 96x194 mm, 2015
Sidor: 16