Rubrik och ingress till innehållet på sidan

NÄT 2012 K (rev) - Allmänna avtalsvillkor

Publicerad:

Huvudinnehåll

Avser anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument).

Av protokollet från förhandlingarna med Konsumentverket framgår bland annat att Energiföretagen Sverige åtar sig att verka för att de reviderade avtalsvillkoren ska börja tillämpas frpn och med den 1 juli 2015. Kunderna ska underrättas två månader i förväg om ändringarna.

Observera att det är respektive företags ansvar att se till att få ett metodgodkännande från Ei och att villkoren inte får spridas till kund innan de har blivit metodgodkända.

Format: Fickfolder, 96x194 mm, 2015 (säljs i buntar om 50 stycken)
Sidor: 20