Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Produktansvar för el

Publicerad:

Huvudinnehåll

Produktansvar för el, bestämmelserna om produktansvar.

Produktansvarslagen trädde i kraft den 1 januari 1993. Reglerna har tillkommit för att åstadkomma en anpassning till ett EG-direktiv från år 1985. EG-direktivet omfattar även produktansvar för el. Sverige har valt att ta in bestämmelserna om produktansvar för el i ellagen.

Format: Häfte, 1996
Sidor: 24