Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Annonsera i Fjärrvärmetidningen

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Huvudinnehåll

Annonsera i Fjärrvärmetidningen och nå de främsta beslutsfattarna.

I Fjärrvärmetidningen, som är den viktigaste tidningen i fjärrvärmebranschen, når du 99 procent av alla beslutsfattare, teknisk och administrativ personal inom fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärmeverk. Du når också leverantörer, installatörer och konsuler inom svensk fjärrvärmeindustri. En annons i Fjärrvärmetidningen syns också i den digitala versionen av tidningen.

Behöver du rekrytera kompetent personal så kan du med fördel platsannonsera i Fjärrvärmetidningen.

Annonserar du kontinuerligt i Fjärrvärmetidningen finns potential att nå många fler än enbart prenumeranterna.

Stor läsarundersökning av SKOP:

  • 62% av våra läsare läser alltid eller ibland annonserna.
  • 53% ansera tt de får viktig och värdefull information genom annonserna.
  • 13% har tagit kontakt med ett företag efter att ha sett en annons, 11% har sparat annonsen för framtida behov.

Kontakt, annonsbokning

Nils-Erik Wickman: 08-556 960 13 
n.wickman@ad4you.se