Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Fjärrvärmetidningens utgivningsplan

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Huvudinnehåll

Fjärrvärmetidningen kommer ut med åtta nummer per år. Varje tidningen innehåller rikligt med artiklar och notiser med nyheter och reportage. I varje nummer finns också en temadel med fördjupning inom ett aktuellt område.

Under 2017 har tidningen följande utgivningsdatum och temanummer:

Fjärrvärmetidningen nummer 1 - utgivningsdatum 25 januari:
Distribution

Fjärrvärmetidningen nummer 2 - utgivningsdatum 15 mars:
IT

Fjärrvärmetidningen nummer 3 - utgivningsdatum 26 april:
Fjärrkyla

Fjärrvärmetidningen dubbelnummer 4/5 - utgivningsdatum 9 juni:
Produktion

Fjärrvärmetidningen dubbelnummer 6  - utgivningsdatum 13 september:
Forskning och innovation

Fjärrvärmetidningen nummer 7 - utgivningsdatum 25 oktober:
Bränsle och tillförsel

Fjärrvärmetidningen 8 - utgivningsdatum 6 december:
Kompetens

Du som ännu inte är prenumerant, beställ gärna ett gratisnummer eller en hel prenumeration.