Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Certifiering av fjärrvärmecentraler - enkelt, tryggt och bekvämt för kunden

Huvudinnehåll

Fjärrvärmebranschens gemensamma krav på certifiering av fjärrvärmecentraler har utformats inom Matildaprojektet, som syftar till att säkerställa att kraven på centralerna uppfylls. Projektet, som pågått under flera år, har diskuterats och förankrats inom branschen under hela projektets gång. 

Erfarenheterna från certifiering av småhuscentraler har varit mycket goda och har tagits tillvara vid utformningen av certifieringsreglerna som gäller för fjärrvärmecentraler upp till 80 lägenheter. 

För att få igång provningarna är det oerhört viktigt att köpare av fjärrvärmecentraler nu ställer krav på tillverkarna att leverera certifierade centraler. 

Ett led i detta är också att informera konsulter, fastighetsägare m.fl. Detta måste göras både centralt och lokalt. För det ändamålet har informationsfoldern ”Certifiering av fjärrvärmecentraler – enkelt, tryggt och bekvämt för kunden” tagits fram.

Artikelnummer:
År/datum: 2007
Beskrivning:

Ladda ner dokumentet