Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Den hållbara staden 2030

Huvudinnehåll

Stor utmaning bygga den hållbara staden.

Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har sex olika aktörer gett sin syn på den hållbara staden år 2030.

Artikelnummer:
År/datum:
0001
Beskrivning:

Ladda ner dokumentet