Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Fasa ut sista oljan

Huvudinnehåll

I skriften ”Fasa ut sista oljan” redovisas vilka erfarenheter som svenska produktionsanläggningar har haft när de har fasat ut sin fossila olja, vilka problem de har stött på och hur de har löst dessa.

Sammanställningen är gjord av Therese Kvarnström under en projektanställning på Svensk Fjärrvärme sommaren 2009.

Artikelnummer:
År/datum: 2009
Beskrivning:

Ladda ner dokumentet