Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Fjärrvärme på djupet

Huvudinnehåll

I broschyren Fjärrvärme på djupet får du veta mer om fjärrvärme. Om rören som finns under dina fötter och som varje dag, året om, förser bostäder och kontor med värme och varmvatten. Du ser dem inte. Men efter att ha läst den här broschyren kommer du att vet att de finns. Då vet du också hur fjärrvärmenätet kan ta hand om energi som blir över och omvandla den till värme. Eller kyla.


I broschyren får du också lära dig mer om vad energi är, hur man kan värma en fastighet, hur fjärrvärme fungerar, hur värmen i fjärrvärmenätet kan produceras och  kraftvärme är. Och mycket mer!

Priserna nedan är på buntar om 25 ex och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer.

Beställer du 1 ex beställer du alltså 25 broschyer.

Artikelnummer:
Pris: 300,00 kr
Medlemspris: 249,00 kr
År/datum: 2016
Beskrivning:

Beställ dokument * *
Leveransuppgifter * * *
Faktureringsuppgifter