Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Tekniska bestämmelser

Huvudinnehåll

Energiföretagens tekniska bestämmelser utgör branschstandard

De tekniska bestämmelserna baseras på erfarenhet, standardisering, statistik, provning, forskning och utveckling och utgör fjärrvärmebranschens samlade kunskap och kompetens inom distribution och fjärrvärmecentraler.

Bestämmelserna bör används vid planering, upphandling och utförande av fjärrvärmesystem och omfattar handlingar för komponenter, anvisningar, certifiering och garanti. I bestämmelserna framgår funktions- och utförandekrav med målsättningen att få god funktion, säkra system och långsiktig hållbarhet.

Här hittar du de Tekniska bestämmelserna.