Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Fjärrvärme- och fjärrkyledistribution

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Huvudinnehåll

Fjärrvärme och fjärrkyla distribueras genom isolerade ledningar i mark, i tunnlar eller inomhus till slutanvändaren. Ledningarna består av två rör, en framledning och en returledning. Här finns samlat vilka arbetssätt, krav, anvisningar och standarder som gäller vid byggnation och underhåll av ledningarna.

Följ  branschens läggningsanvisningar vid byggnation av fjärrvärme- och fjärrkyleledningar

Byggnationen av fjärrvärme- och fjärrkyleledningarna sker enligt Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelse D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar, som är branschstandard. Den beskriver ingående vilka moment som ingår när nyförläggning av ledningar utförs. Genom att bygga enligt den tekniska bestämmelsen följer man lagstiftningen och man bygger på beprövade sätt, med beprövade metoder och material.

Till den tekniska bestämmelsen D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar

Montage av fjärrvärme- och fjärrkyleledningarnas yttermantel

En del av installationen av fjärrvärme- och fjärrkyleledningarna är montaget av ledningarnas yttermantel. Svensk Fjärrvärme har tagit fram en kvalitetshöjande process för montaget, genom certifiering av skarvmontörer och auktorisation av skarvföretag.

Information om hur auktorisation av företag samt certifiering av skarvmontörer går till finns på sidanVad innebär auktorisation och certifiering.

Företag som är auktoriserade och har certifierade skarvmontörer finns på sidan Auktoriserade företag och certifierade montörer.

Så här går mantelskarvning till

Svensk Fjärrvärme har tagit fram en rapport om skarvteknik, som beskriver hur mantelskarvning går till, och varför det är viktigt att det görs enligt anvisningar.

Till rapporten Skarvteknik - anvisningar för montage av skarvar, isolering samt övervakningssystem i fjärrvärme- och fjärrkylerör.

Drift- och underhåll av fjärvärme- och fjärrkylenäten

När ledningarna är i drift ska de underhållas. Hur det går till och vilka metoder som kan användas är beskrivet i Svensk Fjärrvärmes Underhållshandbok för fjärrvärmedistribution. Handboken är framtagen av ett antal fjärrvärmeföretag, och innehåller verkliga metoder och åtgärder som används.

Till Underhållshandboken för fjärrvärmedistribution.

Det finns ingen handbok för underhåll av fjärrkyleledningarna, men delar av innehållet i Underhållshandboken kan tillämpas även för fjärrkyla.

Standardiserade komponenter och produkter

Fjärrvärmeledningar och dess komponenter består av standardiserade och ibland certifierade produkter som gett möjlighet att bygga effektiva distributionssystem. Fjärrkylan är ännu inte standardiserad.

De olika standarderna finns att läsa om på sidan Standardisering - så fungerar det. (länk till svenskfjarrvarme.se)

Certifiering av produkter

Certifiering innebär att en tredje part granskar och kontrollerar tillverkningsdata så att en produkt uppfyller ställda krav och förväntningar. Svensk Fjärrvärme har tillsammans med branschen tagit fram ett kvalitetssystem där certifiering (P-märkning) av en produkt talar om att den uppfyller vissa specifika krav.

Mer om certifiering finns att läsa på Certifiering av produkter inom fjärrvärmedistribution.

Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor är viktiga områden som fjärrvärmeföretag behöver hantera. Svensk Fjärrvärme har publicerat ett antal rapporter och handböcker som handlar om arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor, bland annat Arbetsmiljöhandboken.

Arbetsmiljöhandboken ,
Stora värmepumpar -  underlag till skyddsinstruktion,
Kolmonxidexponering vid svetsning.

Skadestatistik

Svensk Fjärrvärme samlar in skadestatistik på ledningar och ventiler för både fjärrvärme och fjärrkyla. Statistiken ger en bild av skadeläget i branschen:  förutom att den talar om vilka de vanligaste skadorna är så ger den även en bild av om det är något speciellt som man behöver göra särskilda insatser inom, exempelvis förbättring av komponenter eller utbildning av någon yrkeskategori.

Till sidan om Skadestatistik

Tekniska rapporter

Energiföretagen Sverige, tidigare Svensk Fjärrvärme, tar fram rapporter och genomför undersökningar inom olika distributionstekniska frågor och områden.

Här kan se vilka tekniska rapporter för distribution som tidigare Svensk Fjärrvärme tagit fram. (Länk till tidigare webbplats.)

Övrigt

Här hittar du aukoriserade företag och certifierade montörer 2016.

Här finns Tekniska bestämmelser för fjärrvärme- och fjärrkyledistribution.

Läs om hur en installationsbesiktning går till.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Thomas Lummi

Thomas Lummi

Ansvarig distribution värme och kyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: thomas.lummi@energiforetagen.se