EBR Diplomerad Mätarmontör

Publicerat av: Kristian Öhrn ·

Av Energiföretagen Sverige godkända utbildningsanordnare för EBR Diplomerad Mätarmontör. Energiföretagen och EBR har tillsammans med representanter från elnätsbranschen, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och Elsäkerhetsverket tagit fram dokumenten, EBR Metoder vid byte av elmätare kategori 1 - Byggteknik A 400:19 och KRAV 08:19 Krav vid byte elmätare kategori 1 upp till och med 63 A.

Metodanvisningen beskriver hur byte av elmätare kategori 1 ska utföras under normala förutsättningar och kravdokumentet klargör kraven som ställs på utbildningsanordnare, lärare samt minimikrav på utbildningar där kunskapsmål och tänkt målgrupp redovisas. Genom att utbildas i EBR Diplomerad Mätarmontör, uppfylls huvudsakligen dessa krav.

Utbildning för EBR Diplomerad Mätarmontör

Om du vill utbilda dig till EBR Diplomerad Mätarmontör kan du ta del av förutsättningar och krav i pdf-dokument längst ner på sidan.

För genomförande: Kontakta utbildningssamordnare godkända av Energiföretagen, enligt nedan:

One Nordic AB
www.one-nordic.se
Kontaktperson:
Andrea Rexö, andrea.rexo@one-nordic.se
070-299 79 06
Godkända lärare/instruktörer:
Boo Johansson, lärare/instruktör
Åke Johansson, lärare/instruktör
Magnus Backenros, instruktör

SSÉ Consulting AB

www.ssec.se
Kontaktperson:
Simon Sellén, simon.sellen@ssec.se
070-26 88 489
Godkända lärare/instruktörer:
Simon Sellén, lärare/instruktör
Björn Johannesson, lärare/instruktör
Gabriell Sellén, lärare/instruktör
Frida Strandberg, lärare/instruktör

STF Ingenjörsutbildning AB

http://www.stf.se/
Kontaktperson:
Andreas Carlsson, andreas.carlsson@stf.se
076-5400778
Godkända lärare/instruktörer:
Sven Rosén, instruktör
Peter Nilsson-Westrin, instruktör
Michael Holmgren, lärare

Bli utbildningsanordnare för EBR Diplomerad Mätarmontör

Om du som juridisk person eller enskild firma vill bli utbildningsanordnare för utbildningen EBR Diplomerad Mätarmontör, ta då kontakt med Kristian Öhrn för att ansöka.

Bli instruktör/lärare för EBR Diplomerad Mätarmontör

Om du vill blir instruktör/lärare för EBR Diplomerad Mätarmontör och utföra utbildning för någon av Energiföretagen godkänd utbildningsanordnare, ta då kontakt med Kristian Öhrn för att ansöka.

KRAV 08:19 Krav vid byte elmätare kategori 1 upp till och med 63 A

I lagen hanteras krav gällande företag som utför elinstallationer. Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet när det gäller de olika aktörernas skyldigheter enligt elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

Dokumentet förtydligar elnätsbranschens tolkning av vad som krävs för att utföra mätarbyte på direktmätt anläggning. Dokumentet klargör kraven som ställs på utbildningsanordnare, lärare samt minimikrav på utbildningar där kunskapsmål och tänkt målgrupp redovisas.

Genom att utbildas i EBR Diplomerad Mätarmontör, uppfylls huvudsakligen dessa krav. Ladda ner pdf:en här

Läs medlemsnyheter om byte av elmätare:

21 januari 2020: Fem miljoner elmätare ska bytas - kvalitet och säkerhet måste upprätthållas

29 oktober 2019: Viktigt inför byte av Sveriges elmätare – två nya skrifter från EBR

Beställ A400:19

Här kan du beställa EBR Metoder vid byte av elmätare kategori 1 - Byggteknik A 400:19.

 

Kontakt

Kristian Öhrn

Kristian Öhrn

Affärsutvecklare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 48
E-post: kristian.ohrn@energiforetagen.se