EBR:s ESA utbildningar och publikationer

EBR erbjuder flertalet utbildningar och publikationer inom elsäkerhet, EBR ESA.

Utbildning:

EBR/ESA Lärarutbildning
Wattityd Webbkurs EBR-ESA Fackkunnig Repetition
Wattityd Web course EBR-ESA Skilled Recurring
Wattityd Webbkurs EBR-ESA Instruerad 
Wattityd Web course EBR-ESA Instructed
Wattityd Webbkurs EBR-ESA Vattenvägar
Wattityd Web course EBR-ESA Waterways
Webbkurs Kontroll före idrifttagning - distributionsnät
Webbkurs Starkströmsföreskrifterna

Här hittar du Av Energiföretagen Sverige godkända EBR ESA-lärare och godkända lärare i EBR ESA Vattenvägar.

EBR informerar om Elsäkerhetsanvisningarna ESA 19

Du som vill veta de huvudsakliga förändringarna i ESA 19 jämfört med ESA 14 kan hämta ett förändringsdokument nedan.
Förändringsdokument EBR ESA Grund
Förändringsdokument EBR ESA Arbete
Tänk på att förändringsdokumenten inte är heltäckande och att du behöver beställa den kompletta anvisningen av ESA 19 för att kunna tillgodogöra dig helheten och inte missa några detaljer. Du beställer dom nedan.

Publikationer:
EBR ESA Grund
EBR ESA Principles
EBR ESA Arbete
EBR ESA Work
EBR ESA Paket, Grund och Arbete
EBR ESA Package
EBR ESA Paket, Grund och Arbete på Arabiska
EBR ESA Package
EBR ESA Instruerad person
EBR ESA Instructed person
EBR ESA Industri och Installation
EBR ESA Röjning i ledningsgata – skog
EBR ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar
EBR ESA Waterways - Hydropower Safety Directions
EBR ESA Instruerad person - Vattenvägar

Blanketter:
EBR ESA Driftblanketter - ESA 010
EBR ESA Operating Forms - ESA 010-E
EBR ESA Arbetsbegäran - ESA 011
EBR ESA Request for permit-to-work - ESA 011-E
EBR ESA Driftorder - ESA 012
EBR ESA Operating order ESA 012-E
EBR ESA Överenskommelse om tillträde - ESA 013-2
EBR ESA Acces Agreement - ESA 013-E
EBR ESA Arbetsbegäran - ESA-Röj 014
EBR ESA Arbetsbevis/Driftbevis - ESA-Röj 015

Digital kunskapsbank:

(OBS! ESA Q ska inte likställas med en lärarleddutbildning eller en webbkurs. ESA Q är ett utmärkt komplement för dig som genomgått en ESA utbildning och i din vardag är behov av informationen. Den kan även användas i stället för de fysiska publikationerna vid utbildning.)
EBR ESA Q Fackunnig
EBR ESA Q Vattenvägar

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.