EBR:s ESA utbildningar och ESA publikationer

EBR erbjuder flertalet utbildningar och publikationer inom elsäkerhet, EBR ESA.

Utbildning:

ESA Instruerad - Intern - Ersätter ESA Tillträde
ESA Fackkunnig Grund - Intern
ESA Fackkunnig Repetition - Intern
ESA i praktiken - Intern
ESA Lärarutbildning
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar Lärarutbildning
Webbkurs ESA Fackkunnig Repetition
Web course ESA Skilled Recurring
Webbkurs ESA Instruerad 
Web course ESA Instructed
Webbkurs ESA Vattenvägar
Web course ESA Waterways
Webbkurs Kontroll före idrifttagning - distributionsnät

Här hittar du Av Energiföretagen Sverige godkända ESA-lärare och godkända lärare i ESA Vattenvägar.

EBR informerar om Elsäkerhetsanvisningarna ESA 19

Du som vill veta de huvudsakliga förändringarna i ESA 19 jämfört med ESA 14 kan hämta ett förändringsdokument nedan.

Förändringsdokument ESA Grund
Förändringsdokument ESA Arbete

Tänk på att förändringsdokumenten inte är heltäckande och att du behöver beställa den kompletta anvisningen av ESA 19 för att kunna tillgodogöra dig helheten och inte missa några detaljer. Du beställer dom nedan.

Publikationer:
EBR ESA Grund
EBR ESA Work
EBR ESA Arbete
EBR ESA Principles
EBR ESA Paket, Grund och Arbete
EBR ESA Paket, Grund och Arbete på Arabiska
EBR ESA Package
EBR ESA Instruerad person
EBR ESA Instructed person
EBR ESA Industri och Installation
EBR ESA Röjning i ledningsgata – skog
EBR ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar
EBR ESA Waterways - Hydropower Safety Directions

Blanketter:
EBR ESA Driftblanketter - ESA 010
EBR ESA Operating Forms - ESA 010-E
EBR ESA Arbetsbegäran - ESA 011
EBR ESA Request for permit-to-work - ESA 011-E
EBR ESA Driftorder - ESA 012
EBR ESA Operating order ESA 012-E
EBR ESA Överenskommelse om tillträde - ESA 013-2
EBR ESA Acces Agreement - ESA 013-E
EBR ESA Arbetsbegäran - ESA-Röj 014
EBR ESA Arbetsbevis/Driftbevis - ESA-Röj 015

Digital kunskapsbank:

(OBS! ESA Q ska inte likställas med en lärarleddutbildning eller en webbkurs. ESA Q är ett utmärkt komplement för dig som genomgått en ESA utbildning och i din vardag är behov av informationen. Den kan även användas i stället för de fysiska publikationerna vid utbildning.)
ESA Q Fackunnig
ESA Q Vattenvägar

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

 

Kontakt

Josefina Johansson

Projektledare/systemansvarig
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 03
E-post: josefina.johansson@energiforetagen.se

Marie Hedlund

Marie Hedlund

Projektledare och ansvarig för Förlag
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 52
E-post: marie.hedlund@energiforetagen.se