Åsbro Kursgård - energibranschens utbildningscenter

Vi är en strategisk resurs för hela energibranschen. På vår 130 hektar stora övningsanläggning, utbildas och vidareutbildas framtidens energikompetens, främst tekniker, montörer och projektledare inom elkraft. Årligen tillför vi energibranschen 120 nya tekniker.

Under EBR Metod- och maskindagar kommer våra studenter att utföra några arbetsmoment som ingår i en distributionselektrikers vardag. Vi kommer även att erbjuda prova på klättring i stolpar med stolpskor!

Våra aktiviteter:

  • Skåpmontering
  • Prova på klättring
  • Mätarbyte
  • Kabelpreparering

Till Åsbro Kursgårds webb