Drift och underhåll

Visningar för ett proaktivt underhåll inom elbranschen.

Innehåll:

I vår station får du information om och kan titta på transformatorgropars utformning med släckraster, renovering, utrustning för underhåll och tömning. Du kan bekanta dig med framtidens teknik för besiktning med bland annat drönare och tillhörande AI-lösningar. Du får även se olika lösningar för lokalisering av fel i elnät och kabeldiagnostik med bland annat sensorer samt PD- och Koronamätning. En annan del att titta på är reläskydd samt provning av kontrollutrustning och apparater.

Inom mässområdet kommer Rakel att användas flitigt och i vår station kan du prata med personal från MSB, om Rakel, och även titta på Svenska kraftnäts mobila kommunikations- och ledningscentral MOLOS.

Stationschef Stationschef

ann-bergstrom-esem-ny2.jpg

asa-johansson-piteenergi-ny2.jpg

 

Utställare: Utställare:
axon-logo-webb.jpg netcontrol-logo-webb.jpg

Axon Miljöteknik AB

Netcontrol AB
Sociala media
Linkedin

nortroll-logo-webb.jpg

exeri-logo-webb.jpg

NORTROLL

EXERI
Social media

Linkedin

svensk-linjebesiktning-logo-webb.jpg

weland-logo-webb.jpg

Svensk Linjebesiktning
Sociala media

Linkedin
Facebook

Weland
Sociala media

Linkedin
Facebook
Instagram

TestNordic-logo-webb.jpg

omicron-logo-webb.jpg

TestNordic AB

OMICRON electronics GmbH

Sociala media:

Facebook
Linkedin

visimind-logo-webb.jpg

protol-logo-webb.jpg

Visimind AB
Sociala media

Linkedin
Twitter
Facebook

 

Protrol AB
Sociala media

Linkedin

QleanScandinavia-logo-webb.jpg

smartplanes-logo-webb.jpg

Qlean Scandinavia AB
Sociala meda

Linkedin
Facebook

Läs gärna våra bläddringsbara broschyrer online:

Qlean Construction Svenska

Qlean Construction Norsk

Qlean Surface

SmartPlanes

Socia media
Linkedin
Twitter

combitech-logo-webb.jpg

msb-logo-webb.jpg

Combitech
Sociala media
Facebook
Linkedin
Twitter
Instagram
YouTube

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Sociala media
Twitter
Linkedin
Facebook
Instagram

airpelago-logo-webb.jpg

skyqraft-logo-webb.jpg

Airpelago
Sociala media
Linkedin

SKYQRAFT SOLUTIONS

svenska-kraftnat-logo-webb.jpg

 

Svenska kraftnät
Sociala media
Linkedin
Facebook
Twitter

 

Tillbaka till Visningsstationer

Här anmäler du dig