Tidningen Energi: Grøft design - designverktyget som förenklar kabelarbetet

Publicerat av: Peter Silverhjärta ·

Att beräkna kablars temperaturer i kabelschakt kan vara tidskrävande. Men med det nya designverktyget Grøft kan arbetstiden sänkas rejäl, liksom kostnaderna för schaktarbetet, enligt Energiföretagens experter.

Grøft design, ursprungligen utvecklat av EBR:s norska systerorganisation REN, är ett webbaserat design- och simuleringsverktyg för kabelschakt som möjliggör komplexa beräkningar på ett snabbt och flexibelt sätt. Sedan sommaren 2022 har ett samarbete inletts mellan REN och Energiföretagen, som bland annat syftar till att erbjuda Grøft design till den svenska marknaden, med början vintern 2022/23. 

"Vi verkar ju för branschen och det är en viktig anledning till varför det här projektet har dragits igång. Vi har sett kunskapsluckor och ett behov av att vi gör en insats."
- Oscar Spinos, projektledare på Energiföretagen. 

 

Läs hela artikeln om Grøft design i Tidningen Energi nr 1/2023.

 

Kontakt

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Gruppchef EBR, Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se