Elfordon

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Sverige har bra förutsättningar för elfordon, som är ett av alternativen till fossildrivna bilar. De ökar i antal men den stora omställningen mot en fossilfri fordonsflotta har inte kommit igång.

Vid årsskiftet 2016/2017 fanns det 28 000 fordon i Sverige som helt eller delvis drivs av el, och de ökade då med drygt 1 000 per månad. De flesta är ”laddhybrider” vilket innebär att de har både elmotor och förbränningsmotor. Samtidigt tillkommer det varje månad runt 30 000 nya bensin- och dieselbilar, så det är lång väg kvar innan elbilarna tar över. För att nå en fossiloberoende fordonsflotta måste vi utveckla alternativen, som elbilar eller biobränsledrivna fordon.

Inrikes vägtransporter svarar för ungefär 30 procent av de svenska utsläppen av koldioxid och andelen fortsätter att öka i takt med att vägtrafiken ökar. Att använda elfordon är en särskilt bra idé för Sverige eftersom vår elproduktion är nästan helt fri från utsläpp av klimatgaser, till skillnad mot de flesta andra länder i världen.

Är elbilar verkligen klimatvänliga?

Batteridrivna elbilar släpper ut mindre växthusgaser och luftföroreningar över deras hela livscykel än bensin- och dieselbilar. Det visar en rapport från European Environment Agency (EEA) publicerad 22 november 2018.

Rapport från EEA

Elbilens energi lagras i batteriet

En elbil drivs av ett batteri. Batterierna för elbilar har utvecklats i snabb takt, och blivit effektivare och billigare. Priset för ett genomsnittligt batteripaket minskade från 1 000 dollar per kilowattimme, kWh, till 350 dollar mellan 2010 och 2015. Den här typen av laddbara, stora batterier kan få betydelse också för hela energisystemet, eftersom de kan jämna ut användningen av el mellan perioder då det är överskott och perioder när det råder brist på el i systemet.

En elmotor är effektivare än en förbränningsmotor. Bara 18 procent av energin som tillförs i en förbränningsmotor används till att driva bilen framåt, resten av energin förloras exempelvis i värmeutveckling. I en elbil används 83 procent av energin till att driva bilen framåt.

Laddning istället för tankning

Elnätet är finmaskigt och finns tillgängligt på många ställen. Det är en bra förutsättning för att ladda elbilar, i stället för att tanka diesel eller bensin på en mack, dit bränslena transporterats med fartyg och tunga fordon. Men för att det ska fungera med elbilar måste det finnas gott om ställen att ladda på. När bilen står hemma över natten kanske den kan anslutas till det vanliga eluttaget och då tar det några timmar att ladda fullt.

Kan jag ladda elbilen i ett vanligt eluttag?

Elbilar blir allt vanligare men samtidigt är elsystemen och kontakterna i våra bostadshus är oftast inte anpassade för denna typ av laddning. Om du vill ladda din elbil hemma - läs Elsäkerhetsverkets rekommendationer först!

Kan jag ladda hemma?

På jobbet eller vid köpcentrum är det bra om det finns laddstolpar vid parkeringen. På en längre resa kan man behöva ”snabbladda” på särskilda ställen med hög effekt, som ger mycket energi under kanske en halvtimme. Antalet laddningsställen i Sverige ökar snabbt.

Kostnaden för att ladda en eldriven bil hemma beror på elpriset och varierar med batterikapacitet, men en vanlig kostnad motsvarar cirka 2-3 kronor per mil. Hur långt en ren elbil kan köra på ett fulladdat batteri beror på många olika faktorer, och det skiljer mellan olika märken. Mellan 20 och 40 mil är en vanlig räckvidd.

Fossiloberoende fordonsflotta

År 2030 ska utsläppen från inrikes transporter ha minskat med 70 procent, enligt en politisk överenskommelse som bygger på målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Men fortfarande ökar alltså antalet bensin- och dieselfordon. Vi behöver ersätta dem med en kombination av andra "bränslen", som biogas, biodiesel eller el.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

T.f Enhetschef och ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se