Almedalsmanifestet

Energiföretagen Sverige anser att ökad eldrift är en av flera lösningar för att minska utsläppen från transportsektorn. Elbilarnas och laddinfrastrukturens tekniska utveckling har kommit så långt att en större marknadsintroduktion är möjlig. Men för att nå dit, behövs en rad mindre förenklingsåtgärder. Förslag på sådana finns samlade i Almedalsmanifestet.

Som namnet antyder uppkom idén till manifestet under politikerveckan i Almedalen år 2016. I mars 2017 har manifestet skrivits under av 40 företag och organisationer. Initiativtagare till manifestet är Fortum Charge & Drive och Energiföretagen Sverige. Tillsammans med ledande aktörer på elbilsmarknaden har man identifierat åtgärder som bör vidtas för att ta oss närmare Miljömålsberedningens föreslagna mål för transportsektorn. Dessa åtgärder ska främja elfordon och laddinfrastruktur och manifestet riktar sig mot regeringen och andra aktörer som kan påverka utvecklingen.

Läs mer och se vilka företag som undertecknat Almedalsmanifestet.