Stöd för laddning hemma

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Från och med 2018 kan hushåll ansöka om och få ett ekonomiskt stöd för att installera laddpunkter för elfordon hemma eller i sommarstugan. Syftet är att göra det mer fördelaktigt för privatpersoner att vara med och bidra i utvecklingen mot mer hållbara transporter. Förordningen träder i kraft den 1 februari 2018, men gäller för laddpunkter som installeras från och med årsskiftet.

I budgetpropositionen för 2018, som beslutades i november, aviserades ett särskilt ladda-hemma-stöd för att öka takten i elektrifieringen av bilparken. Stödet ska göra det enklare och billigare för hushåll att installera laddpunkter för elfordon vid hemmet eller stugan och därmed ställa om till hållbara transportsätt. Förordningen träder i kraft den 1 februari 2018, men gäller för laddpunkter som installeras från och med årsskiftet.

Ladda hemma-stödet ges till privatpersoner för installation av laddpunkt från 1 januari 2018 i småhus som man äger eller har nyttjanderätt till. Stödet uppgår till 50 procent av investeringskostnaden, maximalt 10 000 kr. Det finns 90 miljoner kronor att fördela i år (och ytterligare 90mkr/år under 2019-2020). Man behöver inte ansöka i förväg utan ansöker om utbetalning i efterhand, med stöd av kvitton, när laddpunkten är installerad. Man behöver inte äga eller disponera ett laddbart fordon för att söka stödet. Mer detaljer kring stödet kommer framgå av den förordningen som reglerar stödet, som offentliggörs den 28 december.

Naturvårdverket administrerar ladda hemma-stödet. På deras webb finns mer information. Där finns även svar på vanliga frågor om det nya stödet. Naturvårdsverket: Om ladda hemma-stödet

Kan jag ladda elbilen i ett vanligt eluttag?

Elbilar blir allt vanligare men samtidigt är elsystemen och kontakterna i våra bostadshus är oftast inte anpassade för denna typ av laddning. Om du vill ladda din elbil hemma - läs Elsäkerhetsverkets rekommendationer först!

Kan jag ladda hemma?

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se