Elhandel

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

El kan tyckas vara en enkel produkt men faktum är att elhandel sker på en väldigt komplex marknad där många faktorer avgör det slutliga elpriset.

Som kund kan du köpa el från någon av över hundra elhandelsföretag. De erbjuder en rad olika former av avtal. Man kan välja mellan rörligt elpris, ett pris som är fast över en period på till exempel ett eller tre år, eller avtal som kombinerar rörligt och fast pris. Det går även att välja att köpa el från utpekade kraftkällor, exempelvis vattenkraft, genom systemet med ursprungsgarantier.

Det går att jämföra priser på olika elavtal exempelvis på elpriskollen.se som drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen. Den kund som inte aktivt väljer ett avtal får ett så kallat anvisat pris, som oftast är dyrare än andra avtal. Anvisade avtal finns för att trygga att kund vid flytt till nytt boende är garanterad att el finns tillgängligt, även om kunden inte aktivt själv kontaktat ett elhandelsföretag.

Elhandelsföretagen köper vanligen in el på en elbörs och säljer sedan den vidare till kunderna. Sedan 1 juli 2020 har tre företag möjlighet att verka i Sverige: Nord Pool (eg. EMCO), Nasdaq och EPEX SPOT. På börspriset läggs kostnader för elcertifikat som tillsammans utgör en del av det totala pris som konsumenter betalar.

Handeln på elbörsen

Det finns en politisk vision att skapa en gemensam elmarknad för hela Europa och sedan 2014 är de europeiska elbörserna kopplade till varandra, från Portugal till Finland.

Nord Pool är den största börsen i Norden och började som ett samarbete mellan Sverige och Norge och därefter anslöt sig Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Handeln på elbörsen sker dels på det som kallas dagen-före marknaden, dels på intradag marknaden. Dagen-före marknaden genomförs som en auktion för varje timme dagen innan elen ska levereras. i dagligt tal är det detta som kallas ”spotmarknaden” där priset kallas ”spotpriset”. Auktionen baseras på bud från säljarna, som är de företag som producerar el, och köparna som i första hand är elhandelsföretagen. Men även vissa större företag, till exempel industrier, som använder mycket el i sina produktionsprocesser.

På intradag marknaden sker en kontinuerlig handel som stänger en timme innan elen ska levereras. Denna används av aktörerna för att justera sina handelsportföljer i takt med att man kommer närmare när den faktiska produktionen respektive användningen av el ska ske. 

För såväl elanvändare som elproducenter kan det vara viktigt att långt i förväg försäkra sig om att få ett visst pris. Därför finns det dessutom handel som gör det möjligt att köpa el upp till tio år i förväg. Men det finns även handel som sker just innan elen ska levereras och denna handel är viktig för att säkerställa balans i elsystemet.

Varje dag läggs mer än 2 000  ordrar på Nord Pools spotmarknad för Norden och Baltikum till ett värde av hundratals miljoner kronor tillsammans. Priset är en funktion av köp- och säljbud och påverkas av exempelvis vädret, eventuella avbrott i elproduktionen och av möjligheten att importera och exportera el till våra grannländer. Priset är viktig information för stora och små investerare på elmarknaden. Är det vettigt att investera i solpaneler på taket eller att tilläggsisolera? Eller att bygga ett nytt kärnkraftverk? Elpriset påverkar många sådana beslut.

Sedan 2014 sker prisberäkningen gemensamt med andra elbörser i Europa. Baserat på alla bud som kommit in till alla börser i Europa, och den överföringskapacitet mellan alla elområden som tilldelats av de europeiska systemoperatörerna (i Sverige Svenska kraftnät), beräknas simultant jämviktspris i varje elområde i Europa och kraftflöden mellan elområdena.

Systemet med elbörser möjliggör en effektiv handel med el, vilket i slutänden innebär lägre kostnader för alla som använder el.

Schysst elhandel

Schysst elhandel är en certifiering av elföretagens säljaktiviteter som Energiföretagen Sverige tagit fram. Här kan du läsa mer om Schysst elhandel.

Broschyrer om elprisets uppbyggnad

Fyrsidig broschyr A4 om elprisets uppbyggnad för elkunder 
(uppdaterad maj 2021).

Fyrsidig fördjupning A3 om elprisets uppbyggnad  (uppdaterad maj 2021).

Båda broschyrerna kan skrivas ut i liggande A4 respektive A3 (välj dubbelsidigt och "vänd längs kortsidan"). De viks sedan till storlek A5 respektive A4.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se