Vi som arbetar med elnätsfrågor

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

På denna sida visar vi upp vika personer som arbetar med elnätsfrågorna hos Energiföretagen Sverige. Frågan är så pass viktig och mångbottnad att den kräver kompetens från flera områden.

Elnäten i Sverige är inte bara många och långa – 14 varv runt jorden. De är också komplexa och hanteras därför av många hos oss. Frågorna runt elnäten blir allt fler, kansliet har därför förstärkts med fler som har olika kompetens i elnätsfrågorna.

Allt hänger ihop i det svenska energisystemet. Därför lägger vi stor vikt vid analysen, och att ha en systemsyn i det vi gör. Den synen gagnas också av att fler olika kompetenser arbetar med elnätsfrågan.

Här i en pdf presenterar vi medarbetarna som har med elnäten att göra och deras huvudsakliga arbetsuppgifter. Utöver dem som är med här finns chefer, kommunikatörer, politiska samordnare och administratörer som också arbetar med elnätsfrågorna.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se