Enkla förklaringar

Energiföretagen vill kunna förklara svåra och komplexa frågor på ett enkelt sätt. Så som skillnaden mellan energi och effekt, eller hur vi kan producera ett elöverskott varje år, men ändå ha brist på el vid vissa tillfällen. Här ger vi några förklaringar till några vanliga frågor.

Effektbrist och kapacitetsbrist - vad är skillnaden?

Det är nog få energiintresserade som har missat att el diskuteras och debatteras flitigt i media just nu. Eller snarare bristen på el. Eller snarare bristen på effekt. Eller bristen på kapacitet i elnäten. Ja, hur är det egentligen? Ibland blandas begreppen ihop och det gör inte att det blir mer lättförståeligt.

Elbrist eller inte? Elbristen har många ansikten - vi förklarar!

Begreppet ”elbrist” dyker ofta upp i debatten. Men då det inte alltid betyder samma sak riskerar det att leda till förvirring. Elbrist kan uppstå av tre orsaker: brist på elenergi, effektbrist och nätkapacitetsbrist.

Läs vidare om elbrist

Skillnaden mellan energi och effekt

Vi hör allt oftare diskussioner om att det saknas effekt i elsystemet - att det inte är energitillgången det är problem med utan tillgången på just effekt. Men vad är egentligen skillnaden mellan begreppen energi och effekt?

Hur sätts priset på el?

Just nu pratas det mycket om elpriset - mer specifikt elhandelspriset. Ungefär 25% av kundens elkostnad utgörs av elhandelspriset, lika mycket går till elnätsavgiften - och upp till 50% av kostanden går till skatter och avgifter. Lär dig mer om kundens elpris och hur det sätts.

Läs om kundens elkostnad

ENERGIFÖRETAGEN FÖRKLARAR: Exportöverskott och ont om el – samtidigt?

Med ökad knapphet på el stiger elpriserna, men hur går det ihop med en stor elexport från Sverige? Och hur ser elproduktionen ut under en timme när vi har importerat? Energiföretagen Sveriges elmarknadsexpert Magnus Thorstensson förklarar!

Läs vidare