Ei:s tillsyn av Gotlands elnät

I oktober 2017 inledde Energimarknadsinspektionen (Ei) en tillsyn mot Gotlands Elnät AB efter företagets besked om att inte tillåta anslutning av ny elproduktion i sitt elnät. Tillsynen är nu avslutad utan åtgärd, men med ett förtydligande om vad som gäller för mikroproduktion.

För komplett information i ärendet hänvisar vi till Energimarknadsinspektionens hemsida.

Dock noteras följande förtydligande om vad som gäller för mikroproduktion:

"Beträffande så kallad mikroproduktion så gäller följande: en elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon anslutningsavgift om hen inte matar in mer el i nätet än vad hen tar ut. Att koppla på mikroproduktion på ett redan befintligt abonnemang räknas inte som en ny anslutning. Därför kan inte ett elnätsföretag neka en sådan inkoppling."

Läs hela beslutet.