Företagens åtgärder

Vattenkraftföretagen arbetar sedan länge aktivt med olika typer av miljöåtgärder i vattenkraften. Här hittar du länkar till exempel på hur företagen arbetar.

Vattenfall är Sveriges största vattenkraftproducent med en produktionskapacitet på 7 917 MW (av 15 838 MW totalt). Läs mer om deras miljöarbete i bland annat i vattenkraften.

Fortum är Sveriges näst största vattenkraftproducent med en kapacitet på 3 065 MW. Läs mer om deras miljöarbete.

Mälarenergi arbetar med flera miljöprojekt, bland annat bevarandet av flodpärlmusslan och fiskvandringsvägar.

Läs också om:

Statkrafts arbete med laxodling

Skellefteå Krafts arbete med ny teknik för småskalig vattenkraft.

Jämtkrafts arbete med fria vandringsvägar i Billstaån.