Tidslinje elektrifiering av transportsektorn

Publicerat av: Annika Johannesson ·

En tredjedel av Sveriges nationella utsläpp kommer från transportsektorn. Därför har flyget, sjöfarten och vägtransporter tagit fram ambitiösa färdplaner som visar hur de kan ställa om till fossilfrihet, inom ramen för Fossilfritt Sverige. Färdplanerna visar att elektrifiering är en av de viktigaste åtgärderna. Nu måste förutsättningarna för att klara detta komma på plats, och det är bråttom om vi ska nå målen. Det visar den tidslinje för elektrifiering av transportsektorn, som Energiföretagen Sverige har tagit fram i nära samverkan med aktörer i transportsektorn.

Enligt färdplanerna som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige kan vägtransporter, sjöfart och flyg ställa om till fossilfrihet fossilfritt senast år 2045. Redan om 10 år ska utsläppen från väg- och sjötransport ha minskat med 70 procent enligt de nationella målen. 

– Det låter nästan som en omöjlig uppgift men med rätt förutsättningar är det faktiskt möjligt, säger Anna Regnstrand, projektledare för Färdplan Energi på Energiföretagen Sverige.

Tillgången till fossilfri el är en förutsättning för omställningen av hela transportsektorn. Dels behövs el för laddning av batterier, dels för vätgasproduktion som kräver mycket el. Även produktion av biobränslen behöver fossilfri el. Förutom att det behöver finnas fossilfri elproduktion i tillräcklig omfattning måste vi kunna lita på att elen når fram till laddstolpen eller vätgasanläggningen, för att investeringarna ska ske. Det kräver omgående satsningar på elnäten, både i form av utbyggnad och effektiv användning av befintliga nät, bland annat genom ökad flexibilitet.

Det finns ett antal andra åtgärder som måste till, vilka du kan läsa mer om i pdf:en nedan.

Titta närmare på tidslinje Elektrifiering av transportsektorn (pdf).

Läs även den debattartikel som Energiföretagen har undertecknat tillsammans med företrädare från transportsektorn och Fossilfritt Sverige.

Bakgrund

Energiföretagen Sverige står bakom två färdplaner inom Fossilfritt Sverige, färdplan el och färdplan uppvärmning. I båda dessa färdplaner framkommer att energisektorn redan idag är i det närmaste fossilbränslefri. Den stora utmaningen är nu att skapa ett energisystem som kan tillgodose det ökade behovet av fossilfri el i andra branscher och att bidra till negativa utsläpp år 2045.

I färdplanerna inom Fossilfritt Sverige finns en rad åtaganden för branscherna och uppmaningar till politiken presenterade. Energiföretagen arbetar nu med att ta fram en tidslinje för helheten som visar politiker och andra beslutsfattare vägen framåt för att samhället ska kunna nå klimatmålen 2045 med hjälp av fossilfri energi. Tidslinjen tas fram i samråd med andra branscher, ägare till färdplaner och andra nyckelaktörer.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anna Regnstrand (f.d. Odenbrand Linder)

Anna Regnstrand (f.d. Odenbrand Linder)

Strategisk projektledare energisystem och elnät
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08 677 26 37
E-post: anna.regnstrand@energiforetagen.se