Ledare i spännande bransch

Publicerad:

Ledare i spännande bransch är en intervjubok om utmaningar & ledarskap i energibranschen.

Energibranschen har en tendens att alltid bli ifrågasatt och hamna i försvarsställning. Samtidigt har energikostnaden blivit en allt större del av hushållens och företagens budgetar. Miljöfrågorna, som är hårt kopplade till energin, har blivit en allt väsentligare del i vår tillvaro. Det skapas ständigt nya svarta rubriken i media, där priser, vinster och moral i branschen ifrågasätts.

Vad kan branschen göra för att ta sig ur denna negativa imagespiral?

En viktig pusselbit är att utveckla ett nytt och annorlunda ledarskap och anta utmaningarna som finns på en avreglerad marknad. Det finns goda exempel på företagsledare som tänker nytt och svara på konkurrensens utmaningar. Ledare som är medvetna om att det tar tid att ändra omvärldens bild av branschen, men som arbetar systematiskt och uthålligt med konkreta åtgärder. De har antagit utmaningarna inför framtiden och är i full gång med förberedelserna att genomföra åtgärder.

För att lyfta fram och synliggöra hur dessa ledare för nytänkande energiföretag arbetar med att möta sin utmaningar genomfördes under sommaren och hösten 2011 en studie av ledarskapet i energibranschen. Basen för studien utgjordes av intervjuer med 14 ledare i branschen samt med fem företagsledare i andra branscher och en ledande myndighetsföreträdare. Studien har dokumenterats i denna bok. Förhoppningsvis kommer läsarna att inspireras av intervjupersonernas öppenhet, ansvarstagande och nytänkande.

Författare: Christer Samuelsson
Format: Pocket, 15x21 cm
Sidor:135