AMI - Anslutning Mätning Installation

Publicerad:

E-tjänst: AMI - handbok för den personal på elnätsföretagen som arbetar med kundnära arbetsuppgifter inom områdena Anslutning, Mätning och Installation.

I AMI finns de flesta viktiga handlingar samlat inom angivna områden som en handläggare har användning för i det dagliga arbetet. Det är till exempel förordningar och föreskrifter, svensk standard, branschgemensamma rekommendationer och installationsanvisningar.

Målgruppen är personal som arbetar med anslutningsärenden, beredning, elinstallationer och mätning på elnätsföretag samt elinstallatörer och konsulter.

AMI innehåller alla delar som elnätsägare och elinstallatörer behöver för att samarbetet mellan aktörerna ska fungera. Ett samarbete som leder till nöjda kunder!

Uppdateringar sker kontinuerligt och vid behov.

AMI ersätter Sveriges Elleverantörers utgåva av "Handbok ELINSTALLATION" från 1997.

Villkor/Prisuppgift:

Genomfört köp av denna produkt innebär att du har
godkänt villkoren. Här kan du ladda ner pdf-fil Villkor/Prisuppgift för AMI - Anslutning Mätning Installation.