RIDAS - Energiföretagens riktlinjer för dammsäkerhet

Publicerad:

E-tjänst: RIDAS - Energiföretagens riktlinjer för dammsäkerhet. OBS VIKTIGT! Se priser och villkor i pdf:en längre ner på sidan.

OBS VIKTIGT! Se priser och villkor i pdf:en längre ner på sidan. En prenumeration/licens är personlig och får endast användas av licenstagaren.

Energiföretagens riktlinjer för dammsäkerhet - RIDAS - är en elektronisk tjänst som innehåller rapporter, anvisningar och rekommendationer i syfte att stödja företagens dammsäkerhetsarbete. Målgruppen är alla de som arbetar med dammsäkerhet inom kraft- eller gruvindustrin.

Den senaste utgåvan – RIDAS 2019 – slutför den genomgripande revidering som påbörjades genom RIDAS 2016. Några kapitel har tillkommit, spårbarheten mot underliggande lagkrav har ökats och hänvisning till relevanta standarder görs i högre utsträckning. Flera tillämpningsvägledningar har också reviderats och arbetet med resterande fortsätter under 2019 och även framgent.

Genom e-tjänsten säkerställes att användaren alltid har tillgång till senaste utgåvor och gjorda uppdateringar. I tjänsten ingår även GruvRIDAS – gruvindustrins riktlinjer för dammsäkerhet.

Redaktör för RIDAS är Johan Bladh, Energiföretagen Sverige.

Villkor och prisuppgifter:

Genomfört köp av denna produkt innebär att du har
godkänt villkoren. Här kan du ladda ner pdf-fil Villkor/Prisuppgift RIDAS - Energiföretagens riktlinjer för dammsäkerhet