EBR Kostnadskatalog Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät KLG 1:23

Publicerad:

EBR Kostnadskatalog Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät är ett instrument för att beräkna kostnader och produktionstider för åtgärder på lokalnät.

KLG 1:23, EBR Kostnadskatalog 2023, Lokalnät 0,4–24 kV samt optonät är den 49:e utgåvan och ersätter den av EBR tidigare utgivna katalogen KLG 1:22. Kostnaderna i KLG 1:23 speglar kostnadsläget för eldistributionsbranschen i början av 2023.

Målet med katalogen är att tillhandahålla ett instrument för branschen med vilken man i olika nivåer kan beräkna produktionstider och kostnader för olika åtgärder på lokal- och optonät. För optonät ingår inte den aktiva utrustningen i nätet. Katalogens kostnader är av genomsnittskaraktär och kan därför variera från företag till företag och från arbete till arbete.
Katalogen omfattar normalt förekommande åtgärder på luftledningar, jordkabel och nätstationer 0,4–24 kV.

Arbetskostnaderna förutsätter att EBR:s metoder tillämpas.

Utöver en anpassning till 2023 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog:

  • Katalogens koder för kabelskarvning och kabelavslut 12–24 kV har studerats och resultatet har lagts till i Lokalnätskatalogen. I samband med detta har även nya koder för förlängda partskärmade avslut lagts till.
  • Metod där shuntkabel används har studerats och resultatet har lagts till i Lokalnätskatalogen.
  • P2 katalogen har kompletterats med de vanligaste underhållsarbetena, så som exempelvis riktning av stolpe, byte av staglina, byte av säkringsapparat och komplettering av skyltning.
  • P2 katalogens koder för trafikavstängningar har kompletterats med en kod för TA-Balk.
  • En ny P1 kod har tagits fram för separering av omätt gatljusanläggning.
  • Nya P12-koder för plöjning av SRS slang har lags till i Lokalnätskatalogen.


Format: Katalog eller pdf, 2023

Sidor: 110

EBR-nummer: KLG1:23

OBS! EBR kostnadskataloger uppdateras i mars varje år. Kostnader och tider förändras, så se till att alltid uppdatera till senaste version.

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1
EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2
EBR Handbok till kostnadskatalogerna KLG 0:23
EBR Grunddata KLG 1:23
EBR Grunddata KLG 2:23
EBR Frekvensunderlag till KLG 1:23
EBR Frekvensunderlag till KLG 2:22

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.