EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-170 kV – KLG 2:23

Publicerad:

EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-170 kV är ett instrument för att beräkna kostnader och produktionstider.

Målet med katalogen är att tillhandahålla ett instrument för branschen med vilket man i olika nivåer kan beräkna kostnader och produktionstider för olika åtgärder på regionnät 36-145 kV.

Utöver en anpassning till 2023 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog.

  • P2-katalogens koder för markarbeten har anpassats så de återspeglar de markytor som används för en EBR typstation.
  • Definitionen för en typstation finns nu i inledningen av kostnadskatalogen.
  • Koderna för ställverksbyggnad har setts över Katalogens P2-koder för koncession och konstruktion har setts över.
  • Arbetet omfattar nu projektering, samråd, koncessionsansökan, dimensionering, konstruktion och materialspecifikation.
  • Antalet kabelareor har reducerats i P1-, och P2-katalogen

Format: Katalog, 2023
Sidor: 76

EBR-nummer: KLG 2:23

OBS! EBR kostnadskataloger uppdateras i mars varje år. Kostnader och tider förändras, så se till att alltid uppdatera till senaste version.

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1:23
EBR Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17
EBR Grunddata KLG 1:23
EBR Grunddata KLG 2:23
EBR Frekvensunderlag till KLG 1:23
EBR Frekvensunderlag till KLG 2:22

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.