EBR Kostnadskatalog Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät KLG 1:22

Publicerad:

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1 är ett instrument för att beräkna kostnader och produktionstider för åtgärder på lokalnät.

Utöver en anpassning till 2022 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog:

  • Katalogens koder för luftledningsbyggnation har kompletterats med koder där högre is och snölast förekommer. Detta tillägg omfattar både P2-, och P1-katalogen.
  • Katalogens P12 koder har kompletterats med koder för kabel 300-630 mm².
  • P2-katalogens koder för nätstationer har renodlats. Alla LSP apparater har brutits ut vilket skapar en enhetlig hantering både för nätstationer och kabelskåp. Motsvarande mängd apparater ligger nu istället med i P1-katalogens koder.
  • Mätarbyten har tidsstuderats och resultatet har lagts till i Lokalnätskatalogen.
  • Byggström (tillfälliga anläggningar) har tidsstuderats och resultatet har lagts till Lokalnätskatalogen.
  • Koder där återställning av betongplattor, kantsten och asfalt förekommer har setts över.
  • P2-katalogen har kompletterats med ett antal koder för plastkompositstolpar.
  • Katalogens P12 koder har kompletterats med ett antal koder för förläggning av optokabel.


Format: Katalog, 2022

Sidor: 102

EBR-nummer: KLG1:22

OBS! EBR kostnadskataloger uppdateras i mars varje år. Kostnader och tider förändras, så se till att alltid uppdatera till senaste version.

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1
EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2
EBR Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17
EBR Grunddata KLG 1:22
EBR Grunddata KLG 2:22
EBR Frekvensunderlag till KLG 1:22
EBR Frekvensunderlag till KLG 2:22

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.