EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2:21

Publicerad:

EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2 är ett instrument för att beräkna kostnader och produktionstider - Regionnät 36-145 kV.

Målet med katalogen är att tillhandahålla ett instrument för branschen med vilket man i olika nivåer kan beräkna kostnader och produktionstider för olika åtgärder på regionnät 36-145 kV.

Utöver en anpassning till 2021 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog.

  • P2 katalogens koder för transformator-, och reaktorfundament har setts över.
  • P2 katalogens koder för master och torn har setts över.
  • P2 katalogens koder för kontrollutrustning har setts över och tillåter numera kalkylering med både hårdtrådad-, och busskommunikation.
  • P2 katalogens koder för intrång i åkermark har setts över så de fullt ut speglar Energiföretagen Sveriges nya policy för markåtkomst.
  • Koderna för trafikavstängningar har setts över och anpassats mot Trafikverkets nu gällande tekniska anvisningar. Uppdateringen avser såväl framdrift som ingående avstängningsmateriel.

Format: Katalog, 2021
Sidor: 73

EBR-nummer: KLG 2:21

OBS! EBR kostnadskataloger uppdateras i mars varje år. Kostnader och tider förändras, så se till att alltid uppdatera till senaste version.

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1
EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2
EBR Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17
EBR Grunddata KLG 1:21
EBR Grunddata KLG 2:21
EBR Frekvensunderlag till KLG 1:21
EBR Frekvensunderlag till KLG 2:21

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.