EBR Skogsbränder - samverkan mellan elnät och myndigheter IN073:20

Publicerad:

Informationshandling Skogsbränder – samverkan mellan elnät och myndigheter är en
del av en serie med handböcker som beskriver branschpraxis för Sverige när det gäller
elnätsbyggnation, EBR (Elnätsbranschens riktlinjer).

Denna informationshandling syftar till att förbättra samverkan mellan elbranschen och den kommunala räddningstjänsten. Ytterligare ett syfte är att öka förståelsen för varandras förutsättningar och risker i samband med bränder intill elanläggningar.

Läs medlemsnyhet "Ny skrift från EBR om Samverkan kring elnät vid skogsbränder"

Format: Häfte, 2020
Sidor: 39

EBR-nummer: IN073:20

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.