EBR ESA Paket Arabiska

Publicerad:

I EBR:s elsäkerhetsanvisning EBR ESA Paket ingår EBR ESA Grund och EBR ESA Arbete på svenska och arabiska.

EBR ESA är elsäkerhetsanvisningar som omfattar alla typer av elektriska anläggningar.

Genom att arbeta efter EBR ESA följer elbranschen arbetsmiljölagen och branschens gemensamma tolkning av Svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar, SS-EN 50110.

I EBR ESA Paket ingår EBR ESA Grund och EBR ESA Arbete. Förutsättningen för att kunna använda EBR ESA Arbete är att man har tillgång även till EBR ESA Grund.

De arabiska EBR ESA-publikationerna harmoniserar till fullo med den svenska förlagan. Där begrepp från standarden SS-EN 50110 finns har det arabiska begreppet med förklaring använts. Där begrepp från standarden saknats har begreppet översatts till en ny betydelse på arabiska.

Den arabiska publikationen är finansierad av statliga medel inom projektet Välutbildade nyanlända och säljs till ett självkostnadspris som inte genererar någon vinst. Den ska användas som ett komplement till EBR ESA Grund/Arbete på svenska, där den svenska publikationen alltid har tolkningsföreträde, och de säljs därför tillsammans.

Format: Häfte

Sidor: 66 respektive 63 sidor

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.