EBR ESA Work - ESA-Work: 14.1

Publicerad:

EBR:s elsäkerhetsanvisning ESA Work omfattar anvisningar för säkert arbete gällande lågspännings- och högspänningsanläggningar.

I dokumentet är inarbetat instruktioner för säkert arbete gällande de tre arbetsmetoderna Arbete utan spänning, Arbete nära spänning och Arbete med spänning. Instruktioner för arbete i anslutning till parallella ledningar är även inarbetade.

Dokumentet är ett komplement till ESA Principles och förutsättningen för att kunna använda ESA Work är att man har tillgång till båda dokumenten.

De engelska ESA-publikationerna harmoniserar till fullo med den svenska förlagan. Där begrepp från standarden SS-EN 50110 finns har det engelska begreppet med förklaring använts. Där begrepp från standarden saknats har begreppet översatts till en ny betydelse på engelska.

Format: Häfte
Sidor: 64

EBR-nummer: ESA-Work14.1

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.