Krav vid utbildning för EBR ESA KRAV 09:20

Publicerad:

Dokumentet syftar till att tillgodose elbranschens behov på kompetens vid arbeten där det finns en elektrisk fara. De som deltar i arbete ska ha kunskap om riskerna samt hur dessa ska hanteras och om möjligt elimineras.

Det är viktigt att elnätsbranschen har enhetliga regler för att säkerställa kunskaps- och färdighetskrav. Detta skapar säkra medarbetare, arbetsplatser och anläggningar som håller rätt kvalitet.

År: 2022

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.