EBR Material- och avfallshantering för projekt i elnätsbranschen - HMS 7:11

Publicerad:

EBR Material- och avfallshantering för projekt i elnätsbranschen - HMS 7. Med rätt kunskap om hantering och sortering av avfall kan man minska kostnader betydligt för omhändertagandet. Istället för en kostnad kan avfallet generera en ersättning.

Med rätt kunskap om hantering och sortering av avfall kan man minska kostnader betydligt för omhändertagandet. Istället för en kostnad kan avfallet generera en ersättning.

Denna handbok vänder sig till de som projekterar, bereder och utför projekt eller i övrigt hanterar och sorterar avfall i verksamheten. Samtidigt som den ger exempel på vilka krav man kan ställa på redovisningen av de volymer av varje materialslag som återanvänds, återvinns, förbränns eller läggs på deponi.

Handboken ska ses som ett verktyg till Beredarhandboken. Beredarhandboken är energibranschens hjälpmedel för att konkretisera alla olika arbetsuppgifter som ingår från projektering till utförande samt visa på var miljöhänsyn bör vägas i respektive moment.

Format: Häfte, 2011
Sidor: 37

EBR-nummer: HMS7:11

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.