EBR Skyddskläder - HMS 10:12

Publicerad:

EBR Skyddskläder - HMS 10. I denna handling görs en sammanställning för att användare och inköpare på ett enkelt sätt skall kunna få den information som behövs för att anskaffa rätt skyddskläder.

I energibranschen ute på anläggningar och vid anläggningsarbete kräver arbeten skyddskläder. Kravnivån ställs av arbetsgivare, arbetstagare samt myndigheter.

Skyddskläder ska ge skydd mot bland annat ljusbåge, flammor, svetsstänk, elektrisk spänning och kemikalier med mera. Skyddskläder ska även ha förhöjd synbarhet samt vara bekväma och anpassade för aktuell arbetsmiljö med skydda mot kyla och fukt.

Det är många standarder som styr hur skyddskläder ska utformas/provas för att fylla de funktionskrav som ställs. I denna handling görs en sammanställning för att användare och inköpare på ett enkelt sätt ska kunna få
den information som behövs för att anskaffa rätt skyddskläder.

I dokumentet hanteras även handskar, skor och hjälm/visir.

Format: Häfte, 2012
Sidor: 18

EBR-nummer: HMS10:12

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.