EBR Beredningshandbok - B 11:07

Publicerad:

EBR Beredningshandbok - B 11. Handbok som ger en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet.

Beredningsfunktionens arbetsuppgifter är avgörande för ett projekts genomförande. Här skapas de förutsättningar som i en uppföljning kommer att visa om projektet drivits tekniskt och ekonomiskt rationellt. För att nå erfarenhet krävs många år av beredningsarbete. Denna handbok utgör en stor hjälp på vägen.

Boken vänder sig både till nya och erfarna beredare men har sin största effekt för de som har en tänkt kunskapsnivå mellan 20-80 %.

Format: Inbunden, 2007
Sidor: 84

EBR-nummer: B11:07

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.